Adargin krabička

Již brzy nebudete jen dobrej, budete ještě lepší

Pro lepší sexuální zážitek

Dostupný online nebo u vybraných lékařů

Již brzy

Chcete mít informace k Adarginu z první ruky?
Zadejte jen Váš email:

Složení Adarginu


L-arginin HCl 4 g Pro rychlejší nástup účinku
L-citrulin 4 g Pro stabilnější účinek
Adenosin-monofosfát 0,2 g Pro potencování účinku
Extrakt černého pepře 0,25 g Pro zajištění oběhu v jemných krevních cévách a kapilárách

O erekci


Co je to erekce?

Erekce je ztopoření neboli ztvrdnutí a zvětšení penisu. Penisem podélně probíhá močová trubice, která je společnou cestou pro močový i pohlavní systém. Močová trubice pak vyúsťuje na žaludu. Kromě močové trubice penisem podélně probíhají tři topořivá tělesa (párové corpus cavernosum a nepárové corpus spongiosum), zjednodušeně řečeno jde o duté trubicovité struktury, které jsou hojně zásobeny cévami. Z hlediska erekce mají největší význam dvě kavernózní tepny, které probíhají středy kavernózních těles, do kterých těles pomocí drobných tepének vyúsťují. V klidovém stavu jsou tyto drobné tepénky uzavřené, do topořivých těles jimi protéká jen malé množství krve, jež je přirozeně odváděno místními žilami.

Při sexuálním vzrušení se aktivují vlákna parasympatického nervového systému, přičemž jejich činnost není přímo řízena mozkem. Souběžně s aktivací těchto nervů se do krve vyloučí i jisté chemické látky (například oxid dusnatý, NO). Ty způsobí, že se malé větvičky hlubokých tepen otevřou a do topořivých těles začne téct velké množství krve. Objem kavernózních těles se zvětší, tím se zvětší i objem a tvrdost penisu a vzniká erekce. Zvětšená topořivá tělesa navíc svým objemem utlačí odvodné žíly a tím sníží odtok krve z těles. Erekce tak může přetrvávat.

Jak probíhá erekce na molekulární úrovni?

Mechanismus erekce je velmi složitý děj. Klíčovou roli v něm má, jak již bylo řečeno, oxid dusnatý (NO) jehož donorem (dárcem) bývá ve vysoké míře právě L-arginin respektive L-citrulin.1

NO působí v buňkách cév kavernózních těles spolu s enzymem guanylát cyklázou na GTP (guanosin trifosfát), z něhož vzniká cGMP (cyklický guanosin trifosfát), který dále snižuje v buňkách cévní svaloviny koncentraci vápníku a cévy se pak relaxují (uvolňují), cévní zásobení v kavernózních tělesech se zvyšuje a dochází k erekci.2

Proč L-citrulin a ne pouze L-arginin?

Při perorálním (ústy) podání L-argininu se tento vstřebává do těla pouze zčásti, neboť je již v zažívacím traktu rozkládán bakteriemi a přítomnými enzymy (tzv. arginázy); zčásti vstřebaný L-arginin je pak krví přenášen do dalších orgánů. Při prvním průchodu játry se navíc metabolizuje (přeměňuje) a do kavernózních (topořivých) těles v penisu (a ostatních orgánů) se tak finálně dostává pouze ve velmi omezeném množství.3

Jak tedy vyřešit dostatek L-argininu?

Nabízí se co nejvíce zvýšit dávku. Vysoké dávky L-argininu ovšem zvyšují i množství nežádoucích účinků jako jsou nevolnost, zvracení, průjmy, křeče v břiše bolesti hlavy, návaly horka nebo znecitlivění.4,5

Navíc, čím více L-argininu do těla dodáváme, tím více se tělo brání jeho účinkům na produkci oxidu dusnatého (NO) prostřednictvím snížení aktivity enzymu, který odpovídá za jeho tvorbu z L-argininu ‒ tzv. NOS (nitric-oxide synthase).6 Navíc L-arginin má obvykle nepříjemnou hořkou chuť.7

Zvyšovat dávku L-argininu tedy nemá smysl!

Jaké je další řešení? L-citrulin :)

Po perorálním podání se L-citrulin vyhýbá podobnému rozkladu v trávicím traktu jako L-arginin a v těle (ledvinách) se metabalizuje (prostřednictvým enzymů L-argininosukcinát syntázy a následně argininosukcinát lyázy) na potřebný L-arginin.8

L-arginin je pak v těle, respektive v topořivých tělesech penisu přeměňován na NO (oxid dusnatý) a opět vzniká L-citrulin.

4 g perorálně podaného L-citrulinu a 4 g perorálně podaného L-argininu na základě farmakokinetických dat o biologické dostupnosti v organismu odpovídá minimálně 8 g perorálně podaného L-argininu. L-arginin má rychlejší nástup účinku než L-citrulin. Obě obsažené látky se tak v přípravku vhodně doplňují pro rychlý a dlouhotrvající efekt.9

Proč ještě navíc Adenosin-monofosfát (AMP)?

AMP a L-arginin navzájem zesilují svůj účinek na molekulární mechanismy tvorby erekce.10

Vědeckým výzkumem bylo prokázáno, že perorálně podaných 8 g L-argininu a 200 mg AMP ve srovnání s placebem statisticky významně podporuje výše uvedené mechanismy erekce.11

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 1. Morris SM Jr. Enzymes of arginine metabolism. J Nutr 2004; 134: 2743S–7S.
 2. Dean RC, Lue TF. Physiology of penile erection and pathophysiology of erectile dysfunction. Urol Clin North Am. 2005 Nov;32(4):379-95, v.
 3. Morris SM Jr. Enzymes of arginine metabolism. J Nutr 2004; 134: 2743S–7S.
 4. Grimble GK. Adverse gastrointestinal effects of arginine and related amino acids. J Nutr. 2007;17(suppl 2):1693-1701.
 5. Cormio L, De Siati M, Lorusso F et al. Oral L-citrulline supplementation improves erection hardness in men with mild erectile dysfunction. Urology. 2011 Jan;77(1):119-22.
 6. Wijnands KA, Vink H, Briedé JJ et al. Citrulline a more suitable substrate than arginine to restore NO production and the microcirculation during endotoxemia. PLoS One. 2012;7(5):e37439.
 7. http://www.drugs.com/npp/l-arginine.html
 8. Hotta Y, Shiota A, Kataoka T et al. Oral L-citrulline supplementation improves erectile function and penile structure in castrated rats. Int J Urol. 2014 Jun;21(6):608-12.
 9. Schwedhelm E, Maas R, Freese R et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of oral L-citrulline and L-arginine: impact on nitric oxide metabolism. Br J Clin Pharmacol. 2008 Jan;65(1):51-9.
 10. Hupertan V, Neuzillet Y, Stücker O, Pons C, Leammel E & Lebret T. (2012). Effects of nucleotides adenosine monophosphate and adenosine triphosphate in combination with l-arginine on male rabbit corpus cavernosum tissue. Int J Androl 106, 860–866.
 11. Neuzillet Y, Hupertan V, Cour F et al. A randomized, double-blind, crossover, placebo-controlled comparative clinical trial of arginine aspartate plus adenosine monophosphate for the intermittent treatment of male erectile dysfunction. Andrology. 2013 Mar;1(2):223-8.